Wegenbouw Het (her)inrichten van de omgeving om een mooie uitstraling te geven aan een  woonwijk, stadcentrum of scholengemeenschap. De keuze van de verharding  heeft te maken met uitstraling, maar zeker ook met draagkracht, vlakheid en  gebruikscomfort. Moet het in meer of mindere mate water- en lucht doorlatend  zijn? Valt de keuze op een gesloten verharding of open verharding? Plaatselijke  gemeenten zijn regelmatige opdrachtgevers voor HD Infratechniek B.V.  Complete langlopende projecten bij nieuwbouw en ook renovatie worden door  HD Infratechniek B.V. vakkundig en volgens planning uitgevoerd.   Door jarenlange ervaring op het gebied van traditioneel en machinaal  straatwerk, zijn we in staat om de meest complexe projecten te realiseren.  Hierbij maken onze ervaren en gediplomeerde stratenmakers en grondwerkers  gebruik van professioneel goedgekeurd gereedschap en machines.  Omdat arbeidsomstandigheden van werknemers centraal staan binnen ons  bedrijf, maken we waar mogelijk gebruik van machines om verhardingen aan te  brengen. Met onze eigen ontwikkelde Pleinenlegger zijn we in staat om wegen  van acht meter breed aan één stuk door in verband te leggen. Maar ook voor  andere verhardingswerkzaamheden beschikken we over materieel dat er voor  zorgt dat onze werknemers minimaal belast worden. 
Werken aan de infrastructuur van morgen
Expertises
Contact
HD Infratechniek Weth. Slagerstraat 3 7951 TH Staphorst T: +315 2246 4808 E: info@hdinfratechniek.nl
Volg ons
Grond- en rioleringswerk  Een goede basis begint met goed grondwerk. Grondwerk, grondverzet,  graafwerk zijn voorbereidende werkzaamheden voor een goede ondergrond.  HD Infratechniek verzorgt alle werken die hier mee te maken hebben.  Daarnaast verzorgt HD Infratechniek ook de aanleg van riolering. Riolering is  de infrastructuur van afvoer van water, inzamelen en transporteren. Door  riolering te vervangen door een gescheiden rioolstelsel wordt er veel minder  schoon regenwater via het vuilwaterriool afgevoerd. De gescheiden rioolaanleg  is bedoeld om afvalwater en hemelwater gescheiden af te voeren op een  veilige en gezonde   manier.